۱۳۹۶-۰۱-۲۲

کوچکترین میکروسکوپ دنیا

میکروسکوپ آریا اولین میکروسکوپ تک لنزی جهان است که بوسیله یک میکرولنز قادر است بزرگنمائی های فوق العاده ای را به ارمغان آورد. این میکرولنزها با […]
۱۳۹۶-۰۲-۱۵

پرینترهای سه بعدی

پرینتر سه بعدی چیست و چگونه کار می کند؟؟ چاپگر ( پرینتر) سه بعدی یکی از فناوری های نوظهور است و این قابلیت را ایجاد می […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۸

فیلامنت چیست؟؟

با رواج پرینتر های سه بعدی و خرید پرینتر سه بعدی و فروش پرینتر سه بعدی توسط افراد مختلف ،نیاز به فیلامنت احساس میشود.