۱۳۹۶-۰۳-۱۸

فیلامنت چیست؟؟

با رواج پرینتر های سه بعدی و خرید پرینتر سه بعدی و فروش پرینتر سه بعدی توسط افراد مختلف ،نیاز به فیلامنت احساس میشود.